Curriculum


Nicolas De Troyer (°1984) volgde al op jeudige leeftijd piano- en orgelstudies. Omdat zijn ware liefde naar het orgel uitging, besloot Nicolas hogere muziekstudies aan te vatten aan het Lemmensinstituut te Leuven bij Reitze Smits en Luc Ponet.

Hij behaalde er in 2007 de graad van ‘meester in de muziek’ met de grootste onderscheiding voor zijn hoofdinstrument orgel. Daarnaast behaalde Nicolas in 2010 het masterdiploma klavecimbel met onderscheiding. In datzelfde jaar beëindigde hij zijn voorgezette orgelstudies (master na master) met een recitalconcert in de Brusselse kathedraal rond de thematiek van licht en verrijzenis in de hedendaagse orgelmuziek. Hij behaalde deze graad met de grootste onderscheiding en felicitaties van de jury.

Na zijn studies aan het Lemmensinstituut studeerde Nicolas muziekwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven, en behaalde er in juni 2012 het diploma van ‘Master of Arts in de musicologie’ met onderscheiding.

Als solist concerteerde Nicolas reeds in binnen- en buitenland. Hij verleent regelmatig zijn medewerking als continuospeler bij verscheidene ensembles en speelde reeds samen met o.m.
Il Fondamento, BachPlus en La Petite Bande.

Hij verleende zijn medewerking aan enkele CD-opnames, waaronder de uitgave van het volledige orgeloeuvre van Gabriël Verschraegen door
Orgelkunst. In 2014 realiseerde hij zijn eerste solo-CD ‘Over grenzen heen’ op het historische Le Royer-orgel van de Sint-Pieterskerk van Turnhout.

Hij nam reeds met succes deel aan verschillende internationale orgelconcours. In 2002 werd hij laureaat van de Axion Classics-wedstrijd van Dexia Bank. In 2006 werd hij winnaar van het elfde internationale orgelconcours te Leiden in de categorie ‘Orgelmuziek XXe eeuw’.
In 2007 werd hij laureaat van het twaalfde internationale César Franckconcours te Haarlem.

Naast zijn muzikale activiteiten geeft Nicolas als musicoloog regelmatig lezingen voor o.a. het Davidsfonds.

Nicolas is leraar orgel en muziekgeschiedenis aan de academie voor muziek, woord en dans te Hamme.
Sinds 2008 is hij titularis-organist van het historische orgel van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen.